Möt teamet

Vem marknadsför?

Pitchlers marknadsföringsteam omfattar digitala marknadsföringsexperter samt studentföretagare.

Pitchler Marketing TeamKärnteamet ansvarar för den dagliga verksamheten i företaget och består av entreprenörer, maknadsförings- och utvecklingsexperter samt unga tekniskt kunniga personer från vår målgrupp.
Arbetsgruppen består av Sara SolnevikCristina Fernández och Yvonne Axelsson. För extern rådgivning tar de hjälp av Sebastian Löfvall.

Karriär
Vi letar kontinuerligt efter kreativa personer med drömmar om att förändra världen. Tror du att du kan vara Pitchlers nästa stjärna? Skicka din pitch till careers@pitchler.com

 

Ledningen

Personerna och grundarna av Pitchler fastnar även på bild.
team
Personerna som leder bolaget framåt

Läs mer om hur allt startades här

Peter Thorin, VD

Entreprenör inom IT och industriföretag. Fokuserad, dedikerad, energisk och lättsam entreprenör som får saker att hända. Affärsrådgivare med 20 års erfarenhet av IT-lösningar, konsult inom affärsutveckling och tillväxt rådgivare. Fungerar som kopplingen mellan företag och IT, han fokuserar på att blanda entreprenörsanda med rätt arbetsmetoder och IT-system. Arbetat som konsult inom både stora och små företag.
E-post: peter.thorin@pitchler.com
Mobil: +46 (0) 735 005 511

Kristian Elmefall, CSO

Entreprenör och ledande konsult med 15+ års erfarenhet av att driva företag och rådgivning på taktiska och strategiska nivåer. Erfarenhet från globala webbprojekt med 500M + årliga användare och internationella IT-produkter hos företag som Ericsson, IKEA, Vodaphone, Lottomatica och GTECH. SSE MBA Alumna.
E-post: kristian.elmefall@pitchler.com
Telefon: 0702 604 999

 

Styrnings- och rådgivande team kring viktiga företagsbeslut och milstolpar.

Ola Wassvik, styrelseordförande
Mångfaldig entreprenör med 15+ års erfarenhet inom produkt- och projektledning hos multinationella företag.Har byggt upp flera framgångsrika team som har genomfört stora projekt i flera länder. Höjde nära 1 miljard SEK i finansiering för olika företag. För närvarande vd för Bright New World AB och CTO FlatFrog AB och har mer än 25 patent och en magisterexamen i teknisk fysik från Lunds universitet.

Henric Westergren, Consulting CTO
Senior konsult och platschef med 15+ års erfarenhet av ledarskap, projektledning, mjukvaruutveckling och teambyggnad. Omfattande erfarenhet av spelindustrin, onlinespel och smidiga metoder. Engagemang i företag som Gtech (USA), Lottomatica (Italien) och Boss Media (Sverige)

Dominic Davies, VP Intellectual Property
European Patent Attorney (EPA) med 15 års erfarenhet av patent och patenträtt inom mjukvaru- och mjukvarupatent. Masterexamen från Imperial College i London.

Stefan Johansson, styrelseledamot
Senior chef med 20 års erfarenhet inom program och FoU. Prestations- och processtyrd hanteringsmetod med förmåga att skapa högmotiverade och exekvering orienterade team. Framåtsträvande och planerar för framtida trender, utmaningar och möjligheter.