fbpx

Privacy

Personality Matters

Så behandlar vi dina personuppgifter
För oss är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. På denna sida beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter.

Pitchler Global AB (organisationsnummer: 559068-5961), där Pitchler Global AB är ansvarig för att behandling av personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Läs mer om dataskyddsförordningen, https://www.datainspektionen.se/vagledningar/gdpr-pa-fem-minuter/

Så skyddar vi dina uppgifter

Pitchler Global AB värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.

Så får Pitchler Global AB dina uppgifter

När du använder dig av Pitchler Global ABs tjänster innebär det att du lämnar någon form av information till Pitchler Global AB. Till exempel när du laddar upp din CV eller spelar in en video.

Exempel på personuppgifter som vi hanterar

Vi hanterar bland annat namn, e-postadress, mobilnummer, ort, födelsedatum och annan information som du lämnat till oss, eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Så använder vi dina personuppgifter

Pitchler Global AB har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig, eller om du har accepterat ett avtal eller om du har lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina uppgifter. Pitchler Global AB kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

I vissa fall kan Pitchler Global AB behöva ditt samtycke eller ett avtal för att behandla dina personuppgifter. I de fall du lämnar ditt samtycke eller accepterar avtalsvillkor kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till. Detta sker första gången du loggar in.

Om du har lämnat ditt samtycke till att Pitchler Global AB får behandla dina personuppgifter har du också rätt att när som helst återkalla samtycket.

Dina personuppgifter används av Pitchler Global ABs anställda som är behöriga. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Pitchler Global AB.

Vi sparar dina personuppgifter så länge det finns ett syfte med hanteringen. När detta syfte eller ändamål inte längre finns, till exempel om ett avtal inte längre gäller eller ärendet är färdigbehandlat, kommer dina personuppgifter att hanteras enligt de lagar och regler som gäller för arkivering och gallring.

Dina rättigheter
Registerutdrag

När dina personuppgifter behandlas av oss har du vissa rättigheter. Eftersom det även finns särskilda regler för hur vi måste hantera allmänna handlingar så påverkas dessa rättigheter på olika sätt, rättigheter är därför inte absoluta. Det här betyder att Pitchler Global AB kommer att ta emot din ansökan om att utnyttja dina rättigheter och ta ställning till ditt önskemål utifrån dataskyddslagstiftning och andra lagar.

Du har rätt att kostnadsfritt få information om ifall Pitchler Global AB behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som Pitchler Global AB behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag.

Vill du begära att få ett registerutdrag som enbart gäller Pitchler Global AB ber vi dig skriva ett undertecknat brev där du anger personnummer, e-postadress, fullständigt namn och adress, och posta detta till:

Pitchler Global AB
Sandgärdsgatan 12B
352 29 VÄXJÖ

Svaret på din begäran skickas inom 30 dagar och alltid till din folkbokföringsadress för att undvika att uppgifter sprids till fel person.

Rättningar

Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller att ofullständiga personuppgifter kompletteras. Gå in på Pitchler Global ABs mobila applikation och logga in och gör ändringarna själv.

Radering, begränsning, invändning och överföring

Under vissa förutsättningar har du rätt att få personuppgifter raderade. Om du har rätt att få dina personuppgifter raderade innebär det att Pitchler Global AB utan onödigt dröjsmål ska radera uppgifterna.

Under vissa förutsättningar har du rätt att få dina personuppgifter utlämnade av Pitchler Global AB i ett format så de kan överföras till en annan personuppgiftsansvarig. Det innebär att dina uppgifter ska lämnas ut och kunna överföras i ett strukturerat, elektroniskt format.

Under vissa förutsättningar har du rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas. Det innebär att dina personuppgifter inte längre får behandlas om inte Pitchler Global AB kan visa att den rättsliga grunden allmänt intresseär tillämplig för behandlingen av dina personuppgifter.

Om du har lämnat ditt samtycke till att Pitchler Global AB får behandla dina personuppgifter har du också rätt att när som helst återkalla samtycket.

Om du inte är nöjd med hur dina personuppgifter behandlats eller upplever att dina uppgifter blivit felaktigt hanterade har du möjlighet att lämna klagomål hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Överföring till tredje land

Skulle dina personuppgifter hanteras utanför EU/EES-området (tredje land) så berättar vi det för dig. Hanteringen sker i så fall i enlighet med de skyddsregler som finns i dataskyddslagstiftningen.

Cookies

Pitchler Global ABs webbplats och mobila applikation använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. De används framförallt för att samla in statistik om användarnas besök och förbättra upplevelsen.

Om du inte är nöjd med hur dina personuppgifter behandlats eller upplever att dina uppgifter blivit felaktigt hanterade har du möjlighet att lämna klagomål hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen.