Uppsägning av arbetsgivaren?

 

Först och främst måste arbetsgivarens uppsägning vara sakligt grundad (§ 7 LAS).

En skälig grund för uppsägning är två saker (7 § LAS):

1.     arbetsbrist, eller

2.     personliga skäl

 

Läs mer om arbetsbrist och personliga skäl.

 

Omplaceringsskyldighet

Arbetsgivaren har en s.k. omplaceringsskyldighet om det är möjligt innan denne kan säga upp sin arbetstagare. Annars är uppsägningen aldrig skälig (7 § 2 st LAS).

 

Läs mer om omplaceringsskyldighet.

 

Skriftlig uppsägning

Uppsägningen måste ske skriftligen och innehålla en fullföljdshänvisning om den är motiverad av arbetsgivaren (§ 8 LAS). En fullföljdshänvisning är detsamma som en överklagandehänvisning, dvs. en hänvisning om hur uppsägningen kan överklagas.

Uppsägningsbeskedet måste lämnas till arbetstagaren personligen. Om det inte är möjligt så räcker det med sända beskedet i rekommenderat brev (§ 10 LAS).

 

Måste uppsägningen motiveras?

Om arbetstagaren begär en förklaring så är arbetstagaren skyldig att motivera skälen kring uppsägningen. Motivering måste ske skriftligen om arbetstagaren begär det (§ 9 LAS).