Innan arbetsgivaren kan säga upp dig måste du först omplaceras

 

Arbetsgivaren har en s.k. omplaceringsskyldighet om det är möjligt innan denne kan säga upp sin arbetstagare. Innan detta sker är uppsägningen aldrig skälig.

 

I omplaceringsskyldigheten omfattas även skyldigheten att anpassa arbetet efter arbetstagarens förutsättningar, eller lära upp arbetstagaren om att sköta nya arbetsuppgifter. Det innebär att arbetstagaren måste gå med på en viss upplärningstid. Skyldigheten om att anpassa arbetet innebär för arbetsgivaren att skapa en likvärdig tjänst, förutsatt  att detta är möjligt. Här ingår däremot ingen skyldighet för arbetsgivaren att inrätta en helt ny befattning för att följa omplaceringsskyldigheten.
Ju större företaget är, desto större är skyldigheten för arbetsgivarens omplacering (7 § 2 st LAS).