Lastbilsförare – ett bristyrke

Lastbilsförare har varit ett bristyrke under lång tid. 5000 nya lastbilsförare behövs varje år och endast 1500 examineras, därmed råder det stor efterfrågan på chaufförer. Då både företag och privatpersoner är i stort behov av olika varor ser detta inte ut att avta. Ni som är sugna på att prova på yrket som lastbilsförare har därför alla möjligheter att få jobb.

Fördelar med att arbeta som lastbilschaufför

Positiva saker med att arbeta som lastbilsförare är att man många gånger får arbeta självständigt och beroende på vad för sorts gods man transporterar kan olika arbetstider finnas. Det finns alltså både dag-, kvälls- och nattarbete att välja mellan vilket gör att detta yrke passar många. Arbetsuppgifterna varierar också mellan långa och korta körningar, transporter där chaufförer hämtar ett färdigt lastat ekipage samt tillfällen där chaufförer lastar till stor del själva.

Genomsnittlig lön

Lönerna kan variera beroende på arbetsplats och kompetens men enligt både arbetsförmedlingen och SCB ligger den genomsnittliga lönen på 28 000 kr.

Utbildningskrav

Körkort för lastbil samt tungt släp (C och CE) är oftast ett krav, ibland kan man klara sig utan tungt släpkort. Truckkort kan oftast vara lämpligt då chauffören ofta får lasta ur gods ur lastbilen. Utöver detta behövs också ett yrkeskompetensbevis som behöver förnyas vart femte år. Du ska även ha genomgått en ADR utbildning (farligt gods), som också den ska förnyas efter fem år. Om du genomgår det fordonstekniska programmet med inriktning transport på gymnasiet så erbjuder många skolor hjälp med körkorten. Det finns även vuxenutbildningar för den som vill byta karriär senare i livet.

Recent Posts