Fördelen med att kunna pitcha sig själv!

Historien bakom pitchen

Historien säger att behovet att kunna pitcha en idé växte fram i USA där arbetstempot var högt och tiden var knapp. I ett sådant stressigt klimat hade inte investerare alltid tid att boka möte med de som ville presentera sina idéer. Därför behövde man som entreprenör kunna presentera och sälja sin idé på kortast möjliga tid. På så sätt uppkom det man kallar ”the elevator pitch”. Som namnet antyder så var det alltså en pitch kort nog att hålla under tiden man åkte hiss. Entreprenörer kunde då pitcha sina idéer för potentiella investerare medan de åkte hissen upp till sitt kontor, utan att ha bokat ett möte. De behövde helt enkelt bara hoppa in i hissen samtidigt som den potentiella investeraren.

Nu för tiden kanske man inte brukar hålla pitchar i hissen, men behovet av att kunna pitcha sig själv eller sin idé kvarstår. Inte bara som entreprenör utan även som arbetssökande eller i andra sammanhang. Idag har vi andra verktyg än hissen och pitchen kan tex. göras online, på video eller i egen hög person. Oavsett format så är syftet det samma. Att på så kort tid som möjligt få fram sin idé eller sitt budskap som ett försäljningsargument.

Varför är det fördelaktigt att kunna pitcha?

Som tidigare nämnt är pitchen en försäljningsteknik och den kan användas för att sälja in dig själv till en blivande chef eller arbetsgivare. En pitch kan alltså användas som ett bra marknadsföringsverktyg vid jobbsökande. Det kan också handla om en omvänd situation där arbetsgivaren behöver marknadsföra sitt företag och på så sätt kan pitcha företaget och dess verksamhet vid rekrytering av nya medarbetare.

Det är viktigt att kunna pitcha sig själv i alla avseende. Dels eftersom det är viktigt att kunna svara på varför just du är duktig, vad dina bästa egenskaper är och varför just du är den som ska få chansen. Du är ditt eget varumärke.

Recent Posts