Det gör det lättare för dig att visa din personlighet men det underlättar också för arbetsgivaren att se om du passar in i teamet.