10 jobb som löper stor risk att försvinna i framtiden

Det är ingen hemlighet att teknikens framväxt de senaste 20 åren har haft stor inverkan på
våra liv. Från stationära persondatorer till bärbara datorer och vidare till surfplattor och
smarta telefoner, uppfinningarna är många och har gjort stor skillnad inte bara i våra privatliv
utan även på våra arbetsplatser. Hur många superlativ man än kan koppla till de ovanstående
uppfinningarna och hur hänförd man än blir av “artificial intelligence” och robotar som blir
allt mer verkliga så finns det en baksida…

Personalkostnader anses vara en av de största utgifterna i de flesta företag vilket gör att
ansvariga försöker skära ner och optimera denna kostnad så gott det går. Veckans Affärer har
listat 101 yrken som löper stor risk att automatiseras i framtiden av maskiner/robotar och här
kommer topp 10, bör du vara orolig?

1. Fotomodeller m.fl.
2. Bokförings- och redovisningsassistenter
3. Maskinoperatörer, trävaruindustri
4. Biblioteksassistenter m.fl.
5. Kassapersonal m.fl.
6. Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske
7. Övriga maskinoperatörer och montörer
8. Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl.
9. Torg- och Marknadsförsäljare
10.Övrig kontorspersonal

Är du intresserad av att se resten av listan? Klicka här!

Recent Posts